Skip to main content

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för spanningssokarna.se. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten och hur vi planerar att åtgärda dem. För närvarande är vi osäkra på om vi ska ta fram en ny webbplats och därför förs sådana diskussioner just nu. När vi landat i detta och har vi för avsikt att lösa bristerna i utveckling av en ny webbplats eller i vidareutveckling av befintlig webbplats. Du hittar även hur du kan kontakta oss för att meddela brister.

Kraftringen Energi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna uppfatta, hantera och denna webbplats oberoende av funktionsvariation. Vår redogörelse beskriver hur spanningssokarna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och eventuella kända tillgänglighetsproblem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar efter att uppfylla samtliga kriterier i WCAG och arbetar kontinuerligt för att lösa dessa.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vår webbplats, kraftringen.se, testas via en extern tredjepartsleverantör som gör oberoende granskningar av vår webbplats var 5:e dag. Vi gör även självskattning av webbplatsen löpande.

Sidan uppdaterades senast 2024-03-20

Brister

 • Otillräcklig färgkontrast mellan text och bakgrundsfärg förekommer på vissa sidor. Något vi arbetar med att åtgärda
 • Till en del bilder saknar vi textalternativ. Vi är medvetna att det blir svårt för er som använder skärmläsare att förstå vad bilden föreställer. Vi arbetar på att åtgärda detta.
 • Till en del knappar saknar vi textalternativ. Vi är medvetna att det blir svårt för er som använder skärmläsare att förstå vad knappen föreställer. Vi arbetar på att åtgärda detta.
 • Vi saknar radavstånd på 1,5 punkter. När textrader är för nära varandra blir texten svårare att läsa vilket tyvärr kan påverka webbplatsens användarvänlighet.
 • Sidspråket har inte identifieras förekommer på några sidor
 • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation
 • Vissa rubriktitlar använder fel H-taggar, vilket kan uppfattas som inkonsekvent av uppläsningsverktyg. Vi arbetar på att åtgärda det.
 • Vissa inhämtade verktyg och tjänster på webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande upphandlingar.
 • Det händer ibland att våra filmer inte blivit textade. Vår ambition är att budskap och känsla ska framgå i alla fall. Men vi kan säkert bli bättre i detta och arbetar för att förstå, ta till oss och lösa även denna punkt.
 • Vi är medvetna om att det används text med endast versaler och att detta kan upplevas förvirrande för ordbilden. Vi planerar att åtgärda det.
 • Det förekommer element IDn i kod som inte är unika vilket kan skapa förvirring för dig som använder skärmläsare. Vi kommer ta med oss detta i utvecklingen

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kraftringen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta vår Kundservice på 010-122 70 00.

Vi är medvetna om att vi kan bli bättre. Hittar du några brister? Du kan rapportera in brister i webbplatsens tillgänglighet genom att fylla i det här formuläret.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte tycker vi uppfyller kraven på tillgänglighet. Myndighetens kontaktuppgifter hittar du här.

För dig som vill veta mer: