Skip to main content

FINALISTERNA ÄR…

2016-11-18

Idag samlades Kraftrådet för att ta sig an den tuffa uppgiften att utvärdera årets topp 10 bidrag och utse årets 7 finalister, utifrån kriterierna funktionalitet, hållbarhet, målgrupp, nytänkande och kreativitet. Kraftrådet bestod av 6 studenter från LTH och Liisa Fransson, affärsutvecklare på Kraftringen och adjungerad lektor vid Lunds universitets miljö- och energisystem. 

Dagen har varit fylld med diskussioner och efter långa överläggningar har Kraftrådet enats om vilka 7 bidrag som går vidare till finalen i Spänningssökarna.

 

Årets finalister är (utan inbördes ordning):

  • Termoelektriska bilen (T.E.B.), Fäladsgården 9D
  • Drakkraft, BMSL 9
  • Gröna bussen, Norrevångsskolan 9C
  • LEK.EL, Pilängskolan 9C
  • Miljövänligt värmeverk, Fäladsgården 9C
  • Miljöhiss, Pilängskolan 9A
  • Piezomatta, Fäladsgården 9B

 

Kraftrådets motiveringar till samtliga bidrag:

Termoelektriska bilen: 
Gammal vetenskap appliceras på ett nytt användningsområde och funktionaliteten som tar tillvara på en outnyttjad spillvärme beskrivs väl.  Tekniken kan vara enkel att applicera för privatpersoner. Hållbarhetsaspekter adresseras ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

Drakkraft: 
Ett gemomtänkt och nytänkande bidrag som kombinerar olika energikällor samtidigt som social och miljömässig hållbarhet (klimatpåverkan och resurshushållning) beskrivs.  Att funktionalitet beskrivs tydligt både i text och bild stärker bidraget liksom en bra redogörelse av målgruppen där investeringsbehovet påpekas.

Gröna Bussen:
Ett helhetsperspektiv på en viktig samhällsutmaning dvs. transporter.  Risker, resursanvändning och avfallshantering belyses ur flera vinklar. Bra att bidraget innehåller en jämförelse med existerande tekniker.

LEK.EL:
En idé som utnyttjar  befintliga tekniker för att skapa en hållbar lekplats som inspirerar barn att lära om hållbar utveckling på ett lekfullt sätt, samtidigt som energin tas tillvara. Funktionaliteten beskrivs tydligt i bild och text. Bidraget har en tydlig formulering av hållbarhetstänket (miljö och sociala aspekter) och det pedagogiska perspektivet är särskilt positivt.

Miljövänligt värmeverk: 
En tydlig beskrivning som bygger på en fysikaliskt fungerande princip av en tillgänglig energikälla. Investeringskostnaden är låg vilket gör att den har potential att implementeras där den behövs som bäst. Sociala dimensionen av hållbarhet beskrivs liksom ett fokus på resurssparande.

Miljöhiss:
En nyskapande idé som beskriver en teknik som är tänkt att användas för att omvandla rörelseenergi till elektrisk energi. Det är en styrka att bidraget värderar hållbarhetsvinsten utifrån vilken som skulle vara den alternativa energikällan.

Piezomatta: 
En flexibel produkt med många potentiella användningsområden som beskrivs tydligt i bidraget. Genom bidraget uppmuntras hälsofrämjande beteende samtidigt som hållbar energi genereras. Målgrupp och användningsområde presenteras väl.