Skip to main content

Beställ elevmaterial

2014-05-10

Ladda klassen med ny energi. Nu kan du kostnadsfritt beställa Kraftringens utbildningsmaterial för högstadiet. Med ökade kunskaper om energi kan dagens unga vara med och skapa det hållbara samhället - där energiresurserna räcker till alla.

I paketet finns dels ett kul frågesport-spel, dels en spännande uppdragsövning. De två momenten kan genomföras oberoende av varandra och enkelt anpassas i tid och till klassens förutsättningar.

Skicka ett mail till info@spanningsökarna.se och ange din skolas adress, samt det antal paket du önskar beställa.