Skip to main content

BEDÖMNINGSKRITERIER  SOM KRAFTRÅDET OCH JURYN ANVÄNDER SIG AV VID BEDÖMNING AV INKOMNA BIDRAG

Kraftringen, Kraftrådet och juryn vid finalen bedömer bidragen utifrån följande kriterier:

  • Funktion och användning
  • Sociala och miljömässiga värden
  • Målgrupp – vem riktar sig idén till?
  • Nytänkande och kreativitet
  • Spridning bland Kraftringens ägarkommuner

Under finalen har juryn ytterligare ett bedömningskriterium – presentationen. De bedömer då hur väl klassen presenterat sitt bidrag, hur kreativ presentationen var och hur klassen kunde argumentera för sitt bidrag.